Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Weryfikacja (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów:  słabowidzących w druku powiększonym  i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klas II szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Druk adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”.

Czytaj więcejDruk adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

Przygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz dla kadry SCWEW

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów i kadry SCWEW w ramach projektu “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Czytaj więcejPrzygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz dla kadry SCWEW

Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

Czytaj więcejKorekta, redakcja językowa i techniczna materiałów

Zestawy do prowadzenia wideokonferencji

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Czytaj więcejZestawy do prowadzenia wideokonferencji

Komputery przenośne (11 sztuk)

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Czytaj więcejKomputery przenośne (11 sztuk)

Sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez łącznie 4 sędziów kompetentnych zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

Czytaj więcejSędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy zlecenia w okresie od 04.2021 r. do 09.2021 r.

Czytaj więcejWycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

Nauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na prowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez maksymalnie 12 nauczycieli-badaczy wśród maksymalnie 210 uczniów.

Czytaj więcejNauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

Opracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji, modyfikacji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich.

Czytaj więcejOpracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich