Usługa doradców ds. perso. rozwoju organizacji oraz doradców ds. rozwiązań zarząd. do realizacji działań szkoleniowo-doradczych w projekcie w oparciu o model doradztwa dla JST

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejUsługa doradców ds. perso. rozwoju organizacji oraz doradców ds. rozwiązań zarząd. do realizacji działań szkoleniowo-doradczych w projekcie w oparciu o model doradztwa dla JST

Modernizacja windy w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejModernizacja windy w budynku przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie

Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacy. do wychowania przedsz. i przedmiotów kształcenia ogól. w zakresie poprawności dostos. do standardu dostę. WCAG 2.1 na poziomie AA

Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie poprawności dostosowania do standardu dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA Postępowanie prowadzone za… Czytaj więcejWeryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacy. do wychowania przedsz. i przedmiotów kształcenia ogól. w zakresie poprawności dostos. do standardu dostę. WCAG 2.1 na poziomie AA

Opracowanie weryfikacji/recenzji i odbiór 9 (dziewięciu) programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branży elektroenergetycznej.

tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z… Czytaj więcejOpracowanie weryfikacji/recenzji i odbiór 9 (dziewięciu) programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach branży elektroenergetycznej.

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 prog. nauczania kwal. kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy… Czytaj więcejWeryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 prog. nauczania kwal. kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ)

Odbiór prototypów e-materiałów

Odbiór   prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów:… Czytaj więcejOdbiór prototypów e-materiałów