„Opracowanie krótkometrażowego filmu edukacyjnego pn. „O chrześcijańskich korzeniach Polski” wraz z obudową dydaktyczną.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcej„Opracowanie krótkometrażowego filmu edukacyjnego pn. „O chrześcijańskich korzeniach Polski” wraz z obudową dydaktyczną.

Wyłonienie 22 trenerów podzielonych na dwie grupy: I – 12 trenerów do realizacji maksymalnie 155, 2-dniowych szkoleń on-line dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych, II – 10 trenerów do realizacji maksymalnie 110, 2-dniowych szkoleń on-line dla kadry jednostek samorządu terytorialnego.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWyłonienie 22 trenerów podzielonych na dwie grupy: I – 12 trenerów do realizacji maksymalnie 155, 2-dniowych szkoleń on-line dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych, II – 10 trenerów do realizacji maksymalnie 110, 2-dniowych szkoleń on-line dla kadry jednostek samorządu terytorialnego.

WA-ZUZP.2611.5.2021 – Korekta, redakcja językowa i techniczna oraz kompleksowe opracowanie graficzne pakietów materiałów.

WA-ZUZP.2611.5.2021 – Korekta, redakcja językowa i techniczna oraz kompleksowe opracowanie graficzne pakietów materiałów. Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.5.2021 – Korekta, redakcja językowa i techniczna oraz kompleksowe opracowanie graficzne pakietów materiałów.

WA-ZUZP.2611.3.2021 – Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych z opcją skanera oraz zestawów do prowadzenia wideokonferencji

WA-ZUZP.2611.3.2021 – Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych z opcją skanera oraz zestawów do prowadzenia wideokonferencji Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.3.2021 – Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych z opcją skanera oraz zestawów do prowadzenia wideokonferencji

WA-ZUZP.2611.1.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty. Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

WA-ZUZP.2611.1.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty. Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.1.2021 – Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty. Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

WA-ZUZP.2611.49.2020 Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14.

WA-ZUZP.2611.49.2020 Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14. Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.49.2020 Weryfikacja merytoryczna i odbiór programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) opracowanych w ramach projektów konkursowych MEN z Działania 2.14.

WA-ZUZP.2611.37.2020 Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

WA-ZUZP.2611.37.2020 Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.37.2020 Opracowanie 8 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego