Przeprowadzenie szkoleń on-line na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli(..)

Przeprowadzenie szkoleń on-line na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, placówek doskonalenia nauczycieli (pdn), poradni psychologiczno-pedagogicznych (ppp), kuratoriów… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń on-line na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli(..)

Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji monitorowania i ewaluacji powstałych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWykonanie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji monitorowania i ewaluacji powstałych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Usługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejUsługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: (…)

Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż:  górniczo – wiertniczej, mechaniki precyzyjnej, audiowizualnej, handlowej, leśnej, drzewno… Czytaj więcejUsługa weryfikacji merytorycznej i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: (…)

WA-ZUZP.2611.55.2021

Odbiór   prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów:… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.55.2021

Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących[…]

Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z afazją, z Zespołem Aspergera https://portal.smartpzp.pl/ore/module/postepowanie Czytaj więcejWykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących[…]

Modernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office” w ORE

Modernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00… Czytaj więcejModernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office” w ORE

Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności z zakresu edukacji włączającej i… Czytaj więcejUsługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Usługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore/public/postepowanie?postepowanie=19083931 Czytaj więcejUsługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

WA-ZUZP.2611.40.2021 – Odbiór 141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Odbiór  141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.40.2021 – Odbiór 141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)