Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji monitorowania i ewaluacji powstałych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWykonanie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji monitorowania i ewaluacji powstałych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Usługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejUsługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

WA-ZUZP.2611.55.2021

Odbiór   prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów:… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.55.2021

Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących[…]

Wykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z afazją, z Zespołem Aspergera https://portal.smartpzp.pl/ore/module/postepowanie Czytaj więcejWykonanie przez nauczycieli-badaczy badań pilotażowych i normalizacyjnych w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących[…]

Modernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office” w ORE

Modernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00… Czytaj więcejModernizacja sieci strukturalnej LAN i obwodów wydzielonych do zasilania sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfryzacja procesów back – office” w ORE

Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Usługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności z zakresu edukacji włączającej i… Czytaj więcejUsługa opracowania ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa

Usługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore/public/postepowanie?postepowanie=19083931 Czytaj więcejUsługa opracowania 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

WA-ZUZP.2611.40.2021 – Odbiór 141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)

Odbiór  141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.40.2021 – Odbiór 141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych (…)