Przygotowanie redakcji merytorycznej przykładowych pakietów materiałów dydakt. do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejPrzygotowanie redakcji merytorycznej przykładowych pakietów materiałów dydakt. do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

WA-ZUZP.2611.35.2021-Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.35.2021-Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Opracowanie meryt oraz korekta, redakcja językowa i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”

Opracowanie merytoryczne oraz korekta, redakcja językowa  i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”  Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez… Czytaj więcejOpracowanie meryt oraz korekta, redakcja językowa i opracowanie graficzne publikacji elektronicznej pn. „Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”

Przygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore WA- ZUZP.2611.26.2021 – Przygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na… Czytaj więcejPrzygotowanie redakcji merytorycznej oraz korekty, redakcji językowej i technicznej przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli