Nabycie i dostawa 4000 książek autorstwa Włodzimierza Dłubacza pt.: „O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”..

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 netto
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.27.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Termin składania ofert: 2023-10-18 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore