Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacy. do wychowania przedsz. i przedmiotów kształcenia ogól. w zakresie poprawności dostos. do standardu dostę. WCAG 2.1 na poziomie AA

Weryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacyjnych do wychowania przedszkolnego i przedmiotów kształcenia ogólnego w zakresie poprawności dostosowania do standardu dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA Postępowanie prowadzone za… Czytaj więcejWeryfikacja i ocena zestawów narzędzi edukacy. do wychowania przedsz. i przedmiotów kształcenia ogól. w zakresie poprawności dostos. do standardu dostę. WCAG 2.1 na poziomie AA