Ekspert do merytorycznej oceny wniosków

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja… Czytaj więcejEkspert do merytorycznej oceny wniosków

Przeprowadzenie badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych… Czytaj więcejPrzeprowadzenie badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

opracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji, modyfikacji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich.… Czytaj więcejopracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szacowanie wartości zamówienia – sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach… Czytaj więcejSędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

Ośrodek Rozwoju Edukacji  zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii. Wycenę prosimy przesyłać na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl do dnia 30.09.2021 r.… Czytaj więcejWycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

Redakcja językowa, techniczna i korekta ramowych programów szkoleń, pakietów szkoleniowych, e-materiałów oraz poradników

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów redakcji językowej, technicznej i korekty ramowych programów szkoleń, pakietów szkoleniowych, e-materiałów oraz poradników,  opracowanych w ramach zadania… Czytaj więcejRedakcja językowa, techniczna i korekta ramowych programów szkoleń, pakietów szkoleniowych, e-materiałów oraz poradników

Redakcja merytoryczna ramowych programów szkoleń i pakietów szkoleniowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów redakcji merytorycznej ramowych programów szkoleń i  pakietów szkoleniowych,  opracowanych w ramach zadania pierwszego projektu pt. „Uczeń ze… Czytaj więcejRedakcja merytoryczna ramowych programów szkoleń i pakietów szkoleniowych

Przeprowadzenie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla łącznie 12 grup pracowników pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przeprowadzenia na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla łącznie 12… Czytaj więcejPrzeprowadzenie na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) szkoleń on-line dot. weryfikacji modelu szkoleń i doradztwa dla łącznie 12 grup pracowników pedagogicznych

Opracowanie 2 pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów opracowania przez Autora lub Zespół Autorów 2 pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w… Czytaj więcejOpracowanie 2 pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

Opracowanie rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi poradniami

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu przez zespół ekspertów rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni… Czytaj więcejOpracowanie rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z innymi poradniami