Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja… Czytaj więcejEkspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Opracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów SCWEW

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 10 pakietów szkoleniowych dla kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów, mających stanowić wsparcie merytoryczne… Czytaj więcejOpracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów SCWEW

Nauczyciele-badacze

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych… Czytaj więcejNauczyciele-badacze

Sędziowie kompetentni

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez łącznie 4 sędziów kompetentnych zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi… Czytaj więcejSędziowie kompetentni

Ekspert ds. psychometrii

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach… Czytaj więcejEkspert ds. psychometrii

Opracowanie raportów z weryfikacji i odbioru 201 programów nauczania do umiejętności dodatkowych – II etap (DUZ II)

Zespół projektu pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów wykonania zadań opisanych w załącznikach.… Czytaj więcejOpracowanie raportów z weryfikacji i odbioru 201 programów nauczania do umiejętności dodatkowych – II etap (DUZ II)

Opracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejOpracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW

Opracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia… Czytaj więcejOpracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Ekspert do spraw konsultacji

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do pracy eksperta do spraw konsultacji pracowników instytucji planowanych do utworzenia w ramach działań projektowych – tj. Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).… Czytaj więcejEkspert do spraw konsultacji