Weryfikacja i odbiór 141 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. dostępności, interoperacyjności i WCAG 2.1 na poziomie AA

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na weryfikację i odbiór 141 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. dostępności, interoperacyjności i WCAG 2.1 na poziomie AA, Ośrodek… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór 141 informacji zawodoznawczych przez eksperta ds. dostępności, interoperacyjności i WCAG 2.1 na poziomie AA

Weryfikacja i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na weryfikację i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych

Ekspert do spraw konsultacji specjalistycznych

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejEkspert do spraw konsultacji specjalistycznych

Eksperci ds. konsultacji specjalistycznych dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejEksperci ds. konsultacji specjalistycznych dla pracowników Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja… Czytaj więcejEkspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Opracowanie raportów z weryfikacji i odbioru 201 programów nauczania do umiejętności dodatkowych – II etap (DUZ II)

Zespół projektu pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” zwraca się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej kalkulacji kosztów wykonania zadań opisanych w załącznikach.… Czytaj więcejOpracowanie raportów z weryfikacji i odbioru 201 programów nauczania do umiejętności dodatkowych – II etap (DUZ II)

Organizacja dwóch dwudniowych konferencji dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejOrganizacja dwóch dwudniowych konferencji dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPrzygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na weryfikację i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych… Czytaj więcejWeryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Pakiety szkoleniowe dla kadry SCWEW oraz dla liderów SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPakiety szkoleniowe dla kadry SCWEW oraz dla liderów SCWEW