Opracowanie publikacji “Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadanie „Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności  u uczniów szkół ponadpodstawowych”, w formie publikacji. W celu oszacowania wartości ww. usługi zwracam… Czytaj więcejOpracowanie publikacji “Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejKoordynator sieci współpracy i samokształcenia

Opracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji, modyfikacji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich.… Czytaj więcejOpracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

Opracowanie przez zespół ekspertów rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu przez zespół ekspertów rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni… Czytaj więcejOpracowanie przez zespół ekspertów rekomendacji dotyczących mechanizmów współpracy pracowników poradni

Opracowanie standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na… Czytaj więcejOpracowanie standardów szkoleń i doradztwa prowadzonego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Opracowanie pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z… Czytaj więcejOpracowanie pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Usługa ekspercka -odbiór adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Usługa ekspercka w zakresie odbioru… Czytaj więcejUsługa ekspercka -odbiór adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

Opracowanie projektu monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur i narzędzi i opracowania raportów

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejOpracowanie projektu monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur i narzędzi i opracowania raportów