Starszy specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa poszukuje kandydatów na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie na umowę o pracę (umowa na… Czytaj więcejStarszy specjalista w Wydziale Wspierania Kształcenia Zawodowego

Ekspert merytoryczny ds. biologii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. biologii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. biologii

Ekspert merytoryczny ds. historii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. historii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. historii

Ekspert merytoryczny ds. informatyki

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. informatyki w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. informatyki

Ekspert merytoryczny ds. języka polskiego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. języka polskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego… Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. języka polskiego

Główny ekspert merytoryczny

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko głównego eksperta merytorycznego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE. Czytaj więcejGłówny ekspert merytoryczny

Ekspert merytoryczny ds. geografii

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta merytorycznego ds. geografii w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” w Wydziale Projektów ORE. Czytaj więcejEkspert merytoryczny ds. geografii

Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) o numerze POWR.02.14.00-00-0002/19 dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czytaj więcejSpecjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w projekcie pn. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19 Czytaj więcejSpecjalista ds. monitorowania zadań, efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych

Główny ekspert merytoryczny w projekcie “Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko głównego eksperta merytorycznego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III” w Wydziale Projektów ORE.

Czytaj więcejGłówny ekspert merytoryczny w projekcie “Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap III”