Koordynator merytoryczny zadania

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynator merytoryczny zadania w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w ramach… Czytaj więcejKoordynator merytoryczny zadania

Specjalista ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych w Wydziale Diagnozy i Współpracy z… Czytaj więcejSpecjalista ds. rozliczania i monitorowania projektów grantowych

Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydata/kandydatki do realizacji zadań specjalisty ds. odbioru produktów projektów konkursowych w projekcie Weryfikacja i odbiór produktów konkursowych z Działania 2.14 (Rozwój… Czytaj więcejSpecjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych

Ekspert ds. współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych… Czytaj więcejEkspert ds. współpracy SCWEW ze szkołami ogólnodostępnymi

Ekspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie tyflopedagogiki

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie tyflopedagogiki w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania… Czytaj więcejEkspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie tyflopedagogiki

Ekspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie pedagogiki terapeutycznej i leczniczej

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie pedagogiki terapeutycznej i leczniczej w projekcie… Czytaj więcejEkspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie pedagogiki terapeutycznej i leczniczej

Ekspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie surdopedagogiki

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie, 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie surdopedagogiki w projekcie „Opracowanie modelu funkcjonowania… Czytaj więcejEkspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie surdopedagogiki

Ekspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie niedostosowania społecznego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie niedostosowania społecznego w projekcie „Opracowanie modelu… Czytaj więcejEkspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie niedostosowania społecznego

Ekspert ds. języka niemieckiego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie, 28 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. języka niemieckiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert ds. języka niemieckiego

Ekspert ds. języka francuskiego

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta ds. języka francuskiego w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego –… Czytaj więcejEkspert ds. języka francuskiego