Ochrona osób i mienia w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.19.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 ust.1
Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore