Usługa polegająca na organizacji 5-ciu stacjonarnych, dwudniowych konferencji upowszechniających zestawy edukacyjne dla pracowników oświaty

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.1.2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Termin składania ofert: 2024-04-19 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore