Usługa w zakresie redakcji i korekty językowej oraz opracowania graficznego materiałów merytorycznych dotyczących modelu funkcjonowania (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 netto
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.29.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Termin składania ofert: 2023-11-17 10:00:00

Usługa w zakresie redakcji i korekty językowej oraz opracowania graficznego materiałów merytorycznych dotyczących modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająca (SCWEW) z zachowaniem standardów WCAG 2.1 na poziomie AA

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore