.Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.30.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 140 000 euro
Termin składania ofert: 2023-11-03 10:00:00

Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych

Tryb podstawowy: art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

 Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore