Organizacja szkolenia przygotowującego specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2023 – 2025”

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 netto
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.28.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Termin składania ofert: 2023-10-26 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej
Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore