WA-ZUZP.2611.3.2024 – Dostawa sprzętu komputerowego

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: powyżej 143 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.3.2024
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 2024-05-27 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore