Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi prawnej w zakresie dotyczącym zadań i obowiązków realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: powyżej 130 000 netto
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.35.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: art. 275 pkt 1 ustawy PZP
Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore