Przygotowaniu prezentacji, przeprowadzenie trzygodzinnych warsztatów online oraz opracowaniu materiałów dla uczestników szkolenia „Biznes i zarządzanie”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi polegającej na przygotowaniu prezentacji, przeprowadzeniu trzygodzinnych warsztatów online oraz opracowaniu materiałów dla uczestników szkolenia „Biznes i zarządzanie – Wybrane metody nauczania rozwijające kompetencje 4K uczniów, zwraca się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów związanych z ww. usługą,

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.ratschka@ore.edu.pl w terminie do 22.04.2024 r. do godz. 12:00