Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule warsztatów pn. Edukacja twórczego doświadczenia, czyli o edukacji przestrzennej w praktyce szkolnej

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia online w formule webinarów pn. Edukacja twórczego doświadczenia, czyli o edukacji przestrzennej w praktyce szkolnej.

Poszukujemy specjalisty ds. nauczania edukacji przestrzennej w szkole podstawowej.

Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza proszę przesłać na adres e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl w terminie do 12.04.2024 do godz. 12.00. W temacie wiadomości proszę wpisać: Szacowanie – szkolenie: Edukacja przestrzenna.