Przygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli wraz z redakcją merytoryczną oraz korektą techniczną w… Czytaj więcejPrzygotowanie przykładowych pakietów materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, podstawowych i przedszkoli

Eksperci do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego SCWEW

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE” planuje zaangażowanie eksperta do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego na wyłonienie min. 16 podmiotów do realizacji SCWEW.

Czytaj więcejEksperci do merytorycznej oceny wniosków w ramach konkursu grantowego SCWEW

Opracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Czytaj więcejOpracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Weryfikacja (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów:  słabowidzących w druku powiększonym  i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klas II szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Druk adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”.

Czytaj więcejDruk adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

Przygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz dla kadry SCWEW

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów i kadry SCWEW w ramach projektu “Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.

Czytaj więcejPrzygotowanie szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz dla kadry SCWEW

Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

Czytaj więcejKorekta, redakcja językowa i techniczna materiałów

Zestawy do prowadzenia wideokonferencji

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Czytaj więcejZestawy do prowadzenia wideokonferencji

Komputery przenośne (11 sztuk)

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Czytaj więcejKomputery przenośne (11 sztuk)

Sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez łącznie 4 sędziów kompetentnych zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

Czytaj więcejSędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi