Weryfikacji i modyfikacji materiałów dydaktycznych wchodzących w skład zestawu narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na weryfikacji i modyfikacji materiałów dydaktycznych wchodzących w skład zestawu narzędzi edukacyjnych do przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na II i III etapie edukacyjnym, w kontekście zmian podstawy programowej do ww. przedmiotu.

Wyceny proszę przesyłać na adres e- mail wskazany poniżej:

anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl do dnia 15.09.2023 r. do godz. 16.00