Wynajem sali plenarnej wraz z techniczną obsługą spotkania oraz usługą cateringową dla maksymalnie ok. 100 osób

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wynajem sali plenarnej wraz z techniczną obsługą spotkania oraz usługą cateringową dla maksymalnie ok. 100 osób.

Usługa realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19-02 z dnia 29.03.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć w formie skanu formularza aplikacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, na adres e-mail: ewa.broma-bak@ore.edu.pl, w terminie do dnia 4 września 2023 r. do godziny 23:59. W tytule maila należy wpisać: wynajem sali plenarnej wraz z techniczną obsługą spotkania oraz usługą cateringową