Obsługa ekspercka Centrum Koordynującego SCWEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na realizacji usługi zapewnienia obsługi eksperckiej Centrum Koordynującego SCWEW. Zamówienie dotyczy projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych… Czytaj więcejObsługa ekspercka Centrum Koordynującego SCWEW

Usługa ekspercka – odbiór adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Usługa ekspercka w zakresie odbioru… Czytaj więcejUsługa ekspercka – odbiór adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

Weryfikacja i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na Weryfikację i odbiór merytoryczny informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 141… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór merytoryczny 141 informacji zawodoznawczych oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 78 zawodów szkolnictwa branżowego

Redakcja, korekta językowa, techniczna oraz ujednolicenie szaty graficznej z zastosowaniem standardów WCAG

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu redakcji, korekty językowej i technicznej materiałów merytorycznych opracowanych w ramach projektu oraz… Czytaj więcejRedakcja, korekta językowa, techniczna oraz ujednolicenie szaty graficznej z zastosowaniem standardów WCAG

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Usługa druku specjalistycznego i… Czytaj więcejUsługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych wykonanych w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz dystrybucja do szkół

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: „Usługa druku specjalistycznego i… Czytaj więcejUsługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych wykonanych w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz dystrybucja do szkół

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną ocenę e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejSukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA

Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.1

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną ocenę e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do języków obcych nowożytnych pod kątem spełniania wymagań… Czytaj więcejSukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych nowożytnych pod kątem spełniania wymagań WCAG 2.1

Szacowanie kosztów realizacji zadań w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Zespół projektu pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” w Ośrodku Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów wykonania zadania opisanego w załącznikach. Naszym celem… Czytaj więcejSzacowanie kosztów realizacji zadań w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Opracowanie publikacji „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadanie pn. „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”, w formie publikacji. W celu oszacowania wartości ww. usługi zwracam się z… Czytaj więcejOpracowanie publikacji „Nauka w cyfrowym świecie w świetle transformacji technologicznej i globalnych wyzwań”