Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych wykonanych w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz dystrybucja do szkół

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: Usługa druku specjalistycznego i… Czytaj więcejUsługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych wykonanych w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz dystrybucja do szkół

4 ekspertów do Zespołu konsultacyjno-doradczego

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – beneficjent projektu Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego, współfinansowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.… Czytaj więcej4 ekspertów do Zespołu konsultacyjno-doradczego

Zamówienie na komputery przenośne w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia… Czytaj więcejZamówienie na komputery przenośne w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt.

Zamówienie na komputery przenośne w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia… Czytaj więcejZamówienie na komputery przenośne w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt.

Zamówienie na komputery przenośne 2w1 w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny kosztów realizacji przedmiotowego zamówienia… Czytaj więcejZamówienie na komputery przenośne 2w1 w liczbie 288 szt. i monitory w liczbie 12 szt.

Organizacja 5-ciu stacjonarnych, dwudniowych konferencji upowszechniających zestawy edukacyjne dla pracowników systemu oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów,… Czytaj więcejOrganizacja 5-ciu stacjonarnych, dwudniowych konferencji upowszechniających zestawy edukacyjne dla pracowników systemu oświaty

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule warsztatów pn. Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia online w formule warsztatów pn. Zastosowanie… Czytaj więcejPrzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule warsztatów pn. Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych

Szacowanie kosztów zatrudnienia personelu do projektu Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania kosztów zatrudnienia personelu projektu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie szacunkowej kalkulacji… Czytaj więcejSzacowanie kosztów zatrudnienia personelu do projektu Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych

Organizacja jednodniowej konferencji dla max 250 osób w Warszawie

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów … Czytaj więcejOrganizacja jednodniowej konferencji dla max 250 osób w Warszawie

Wyłonienie 5 trenerów, którzy poprowadzą spotkania z przedstawicielami przedszkoli, szkół i placówek specjalnych z wykorzystaniem zasobów wypożyczalni sprzętu specjalistycznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, w ramach działań planowanych w związku z utrzymaniem trwałości projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”… Czytaj więcejWyłonienie 5 trenerów, którzy poprowadzą spotkania z przedstawicielami przedszkoli, szkół i placówek specjalnych z wykorzystaniem zasobów wypożyczalni sprzętu specjalistycznego