Opracowanie pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z… Czytaj więcejOpracowanie pakietów materiałów do szkoleń on-line dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Weryfikacja i odbiór przez eksperta ds. dostępności i WCAG 2.1 oraz interoperacyjności 141 informacji zawodoznawczych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie na załączonym wzorze (Załącznik 1) do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór przez eksperta ds. dostępności i WCAG 2.1 oraz interoperacyjności 141 informacji zawodoznawczych

Weryfikacja merytoryczna i dydaktyczna oraz odbiór przez eksperta ds. kształcenia zawodowego 141 informacji zawodoznawczych

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie na załączonym wzorze (Załącznik 1) do Ośrodka Rozwoju Edukacji szacunkowej… Czytaj więcejWeryfikacja merytoryczna i dydaktyczna oraz odbiór przez eksperta ds. kształcenia zawodowego 141 informacji zawodoznawczych

Opracowanie wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów opracowania wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych, wraz z narzędziami i instrukcjami ich wykorzystania w procesie oceny funkcjonalnej uczniów w wieku 7-19 r.ż., w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Czytaj więcejOpracowanie wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych

Wykonawca do opracowania koncepcji oraz projektu monitorowania i ewaluacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” lub „ORE”, planuje  zatrudnić Wykonawcę do opracowania koncepcji oraz projektu monitorowania i ewaluacji, przygotowania procedur, narzędzi oraz przeprowadzenia monitorowania i ewaluacji Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Czytaj więcejWykonawca do opracowania koncepcji oraz projektu monitorowania i ewaluacji

Ekspert do spraw konsultacji dla SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejEkspert do spraw konsultacji dla SCWEW

Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

Opracowanie publikacji “Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadanie „Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności  u uczniów szkół ponadpodstawowych”, w formie publikacji. W celu oszacowania wartości ww. usługi zwracam… Czytaj więcejOpracowanie publikacji “Dobre praktyki w zakresie wspierania kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów szkół ponadpodstawowych”

Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejKoordynator sieci współpracy i samokształcenia