Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na weryfikację i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych… Czytaj więcejWeryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Pakiety szkoleniowe dla kadry SCWEW oraz dla liderów SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPakiety szkoleniowe dla kadry SCWEW oraz dla liderów SCWEW

Opracowanie koncepcji i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich. Wycenę… Czytaj więcejOpracowanie koncepcji i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Opracowanie koncepcji i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich. Wycenę… Czytaj więcejOpracowanie koncepcji i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Przeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju… Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń dla liderów i kadry SCWEW

Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja… Czytaj więcejEkspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Opracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów SCWEW

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu 10 pakietów szkoleniowych dla kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów, mających stanowić wsparcie merytoryczne… Czytaj więcejOpracowanie 10 pakietów szkoleniowych dla kadry SCWEW oraz 1 pakietu szkoleniowego dla Liderów SCWEW

Nauczyciele-badacze

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na przeprowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych… Czytaj więcejNauczyciele-badacze

Sędziowie kompetentni

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez łącznie 4 sędziów kompetentnych zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi… Czytaj więcejSędziowie kompetentni

Ekspert ds. psychometrii

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach… Czytaj więcejEkspert ds. psychometrii