Przeprowadzenie badania ilościowego i jakościowego oraz opracowanie raportu z badań w zakresie diagnozy aktualnego stanu doradztwa metodycznego w Polsce

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – poszukuje wykonawcy na przeprowadzenie badania ilościowego i jakościowego oraz opracowanie raportu z badań w zakresie diagnozy aktualnego stanu doradztwa metodycznego w Polsce.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi ORE zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów zamówienia w terminie do dnia 19.06.2024 r. do godz. 16:00 na adres mailowy: ewa.broma-bak@ore.edu.pl

Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Ewa Broma-Bąk pod numerem telefonu: (22) 570 83 29.