Zestawy do prowadzenia wideokonferencji

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Czytaj więcejZestawy do prowadzenia wideokonferencji

Komputery przenośne (11 sztuk)

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 szt. w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Czytaj więcejKomputery przenośne (11 sztuk)

Sędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez łącznie 4 sędziów kompetentnych zadania polegającego na przeprowadzeniu oceny poprawności twierdzeń i skal i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizacji zadania dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. w odniesieniu do uczniów słabosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z afazją i z Zespołem Aspergera.

Czytaj więcejSędziowie kompetentni do przeprowadzenia oceny poprawności twierdzeń w skalach i ich dostosowania lub adaptacji do potrzeb uczniów z wybranymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o wycenę stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii w ramach umowy zlecenia w okresie od 04.2021 r. do 09.2021 r.

Czytaj więcejWycena stawki brutto za godzinę pracy eksperta ds. psychometrii

Nauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na prowadzeniu badań pilotażowych i normalizacyjnych z wykorzystaniem zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA przez maksymalnie 12 nauczycieli-badaczy wśród maksymalnie 210 uczniów.

Czytaj więcejNauczyciele badacze do prowadzenia badań dotyczących opracowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA

Opracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zadania polegającego na opracowaniu koncepcji, modyfikacji i rozwoju narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich.

Czytaj więcejOpracowanie koncepcji, modyfikacja i rozwój narzędzia diagnostycznego Test Uzdolnień Wielorakich

Przeprowadzenie szkoleń on-line oraz wsparcie w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przeprowadzenia szkoleń on-line oraz przeprowadzenia wsparcia w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” (dalej jako PDS), w zakresie przygotowania pracowników przedszkoli i szkół do prowadzenia oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów w procedurze konsultacji szkolnych. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zdalnego łącznie dla grupy 20 trenerów. Planuje się zatrudnienie 1 lub 2 osób do wykonania niżej opisanych zadań (dalej jako Wykonawca).

Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń on-line oraz wsparcie w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Czytaj więcejSzacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Czytaj więcejSzacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Czytaj więcejSzacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk