Usługa ekspercka w zakresie odbioru adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Usługa ekspercka w zakresie odbioru adaptacji materiałów edukacyjnych w formie multimedialnej do podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do klasy I szkoły ponadpodstawowej.

Formularz cenowy (zał. nr 2) proszę przesłać na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w terminie do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 10.00 wpisując w temacie wiadomości: „Usługa ekspercka – odbiór adaptacji w formie multimedialnej”

Więcej informacji w załącznikach: