Organizacja i przeprowadzenie 5 konferencji stacjonarnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie jako beneficjent projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny pn.: Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzi obecnie prace w zakresie procedury aplikowania o jego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, Priorytet 1 – Umiejętności, Działanie 01.04 – Rozwój systemu edukacji. W związku z powyższym w ramach ww. projektu planowane jest do realizacji zadanie polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 (stacjonarnych) konferencji upowszechniających zestawy edukacyjne dla pracowników systemu edukacji.

W celu zbadania oferty rynkowej i oszacowania wartości wyżej wskazanej usługi, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie szacunkowej kalkulacji kosztów dotyczącej realizacji ewentualnego zamówienia, w terminie do dnia 28 lipca 2023 r. do godziny 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl

Więcej informacji w załączniku: