Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach, którego przewidziano realizację zamówienia dotyczącego usługi eksperta do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby.

Szacowania prosimy przesyłać na załączonym formularzu cenowym do dnia 3 lipca 2023 r. do godz. 23:59 na adres mailowy: agnieszka.pietryka@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: ekspert ds monitorowania