Przygotowanie wykładów w formie nagrania audiowizualnego wraz z prezentacją multimedialną

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwany dalej Zamawiającym jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego przewidziano realizację zamówienia obejmującego przygotowanie wykładów w formie nagrania audiowizualnego wraz z prezentacją multimedialną udostępnianych uczestnikom spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Poniżej przekazane są niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości ww. usługi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE) zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów  zamówienia przedstawionych poniżej w tabeli, w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 16.00 na adres mailowy: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl. Informacji w zakresie niniejszego szacowania wartości zamówienia udziela Pani Izabella Kaczyńska pod numerem telefonu: (22) 57 08 334 w. 134

Więcej informacji w załączniku: