Udział nauczyciela w ewaluacji wdrażania modułowych e-podręczników

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej ceny (brutto) za udział nauczyciela w ewaluacji wdrażania modułowych e-podręczników.

Wycenę prosimy przesłać na adres e-mail: joanna.wojtynska@ore.edu.pl do 19 lipca 2023 r. w temacie wiadomości wpisując: udział w ewaluacji.