Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego z realizacji działań w projekcie pozakonkursowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego z realizacji działań w projekcie pozakonkursowym „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Szacowanie należy przesłać do dnia 08.06.2023 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w temacie wiadomości wpisując: Szacowanie – ewaluacja działań wdrożeniowych w projektach grantowych.