Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy zespołu autorów do przygotowania ankiety do monitorowania wdrażania procesowego wspomagania w szkołach/placówkach

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-05-18 10:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 246/WZ/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER

poszukuje zespołu autorów do przygotowania ankiety do monitorowania wdrażania procesowego wspomagania w szkołach/placówkach.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz zgłoszenia
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 16.05.2018 15:31
Publikacja ostatniej zmiany: 16.05.2018 15:31
Dokument oglądany razy: 615