To jest post archiwalny z dnia: 31 marca 2021, 11:55,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.40.2020 Opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności w zakresie edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania rozstrzygnięte
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.40.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Termin składania ofert: 2021-01-14 10:00:00

WA-ZUZP.2611.40.2020 Opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności w zakresie edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru (…)

Opracowanie ramowych programów szkoleń i doradztwa oraz pakietów szkoleń i doradztwa (w oparciu o opracowaną wersję modelu szkolenia i doradztwa) w szczególności w zakresie edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, dla 4 grup pracowników edukacji włączającej i nadzoru, tj. dla:

  • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracowników kuratoriów oświaty i jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli.

07.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

07.12.2020 – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia

07.12.2020 – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Wzór umowy

07.12.2020 – Załączniki nr 3-6 do Ogłoszenia – wersja edytowalna

14.12.2020 – Informacja z przesunięcia terminu składania ofert

18.12.2020 – Wyjaśnienie nr 1 do Ogłoszenia

29.12.2020 – INFORMACJA Z PRZESUNIĘCIA TERMINU SKŁADANIA OFERT

07.01.2021 – Wyjaśnienie nr 2 do Ogłoszenia

15.01.2021 – Informacja z otwarcia ofert

15.02.2021 – Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

31.03.2021 – Informacja o udzieleniu zamówienia dla Części III i IV