.Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych

Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych Tryb podstawowy: art. 275 pkt 1 ustawy PZP.  Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcej.Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych

“Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych”

“Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych”   Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore     Czytaj więcej“Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych”

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów (..)

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych… Czytaj więcejUsługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów (..)

usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności (…)

usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 35 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych… Czytaj więcejusługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności (…)

Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną ( …)

Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 30 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych… Czytaj więcejUsługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną ( …)

Opracowanie i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 82 zawodów w ramach branż – łącznie 175 programów DUZ, nr WA-ZUZP.2611.37.2022

„Opracowanie i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 82 zawodów w ramach branż – łącznie 175 programów DUZ”. Numer postępowania: WA-ZUZP.2611.37.2022. TRYB POSTĘPOWANIA – tryb podstawowy… Czytaj więcejOpracowanie i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 82 zawodów w ramach branż – łącznie 175 programów DUZ, nr WA-ZUZP.2611.37.2022

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejKompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji

Weryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych zawierających programy kursów umiejętności zawodowych

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore Czytaj więcejWeryfikacja i dostosowanie do standardu WCAG 2.1. na poziomie AA 223 programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych zawierających programy kursów umiejętności zawodowych

WA-ZUZP.2611.41.2021 Moderowanie forów dyskusyjnych oraz realizacja działań (…)

Moderowanie forów dyskusyjnych oraz realizacja działań konsultacyjno-doradczych prowadzonych w ramach szkolenia e-learningowego liderów PDN i BP”.

Nr postępowania: WA-ZUZP.2611.41.2021 Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.41.2021 Moderowanie forów dyskusyjnych oraz realizacja działań (…)

WA-ZUZP.2611.39.2021 Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów KKZ zawierających programy KUZ w ramach branż (…)

“  Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zawierających programy kursów umiejętności zawodowych (KUZ) w ramach branż: handlowej, ekonomiczno-administracyjnej, leśnej, pomocy społecznej, drzewno-meblarskiej, ogrodniczej, rybackiej,… Czytaj więcejWA-ZUZP.2611.39.2021 Usługa weryfikacji merytorycznej i odbioru 20 programów KKZ zawierających programy KUZ w ramach branż (…)