“Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych”

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.22.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2023-09-11 09:00:00

“Organizacja i kompleksowa obsługa turniejów robotycznych”

 

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore