Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną ( …)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.13.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1 ustawy
Termin składania ofert: 2023-06-29 09:00:00

Usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 30 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 41 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów

 

Zamówienie zostało podzielone na 10 części:

Część 1: branża budowlana,

Część 2: branża chemiczna,

Część 3: branża drzewno-meblarska,

Część 4: branża elektroniczno-mechatroniczna,

Część 5: branża górniczo-wiertnicza,

Część 6: branża mechaniczna,

Część 7: branża mechaniki precyzyjnej,

Część 8: branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia,

Część 9: branża ogrodnicza,

Część 10: branża opieki zdrowotnej.

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore