usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności (…)

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: Nr sprawy WA-ZUZP.2611.15.2023
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, art. 275 pkt. 1 ustawy
Termin składania ofert: 2023-07-05 09:00:00

usługa weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 35 zawodów

oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów dla 16 innych zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów

Zamówienie zostało podzielone na 10 Części:

Część 1: branża budowlana,

Część 2: branża ceramiczno-szklarska,

Część 3: branża leśna,

Część 4: branża metalurgiczna,

Część 5: branża pomocy społecznej,

Część 6: branża rybacka,

Część 7: branża transportu drogowego,

Część 8: branża transportu kolejowego,

Część 9: branża transportu lotniczego,

Część 10: branża transportu wodnego

 

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore