Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 140 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2610.27.2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1
Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00:00

Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://portal.smartpzp.pl/ore