Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawców opracowania recenzji zewnętrznej i korekty językowej programu szkolenia dla trenerów

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-06-20 12:00:00
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 312/WZ/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 Euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu na wybór autora
do opracowania recenzji zewnętrznej i wykonania korekty językowej programu szkolenia dla trenerów −
koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego.

Oferty należy przesłać do dnia 20 czerwca 2018 roku do godziny 12.00 na adres marta.koch-koziol@ore.edu.pl

Szczegóły zapytania:

Ogłoszenie recenzent_14.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 15.06.2018 09:50
Publikacja ostatniej zmiany: 22.06.2018 14:15
Dokument oglądany razy: 545