Weryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: Weryfikację (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku… Czytaj więcejWeryfikacja i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących

Opracowanie publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na opracowaniu publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”. Wycenę w postaci wypełnionego załączonego formularza ofertowego… Czytaj więcejOpracowanie publikacji „Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym”

Szczegółowe programy szkoleń dla liderów oraz kadry SCWEW

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zlecenie wykonania szczegółowych programów szkoleń dla liderów oraz kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, zwanych dalej SCWEW, tj. scenariuszy zajęć oraz materiałów… Czytaj więcejSzczegółowe programy szkoleń dla liderów oraz kadry SCWEW

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – doskonalenie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w formule blended-learning, którego celem jest wspomaganie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, w zakresie doskonalenia… Czytaj więcejPrzygotowanie i przeprowadzenie szkolenia – doskonalenie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Poszukujemy Wykonawcy redakcji, korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu oraz ujednolicenie ich szaty graficznej i dostosowanie do standardów WCAG

Poszukujemy Wykonawcy redakcji, korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu oraz ujednolicenie ich szaty graficznej i dostosowanie do standardów WCAG Czytaj więcejPoszukujemy Wykonawcy redakcji, korekty językowej materiałów opracowanych w ramach projektu oraz ujednolicenie ich szaty graficznej i dostosowanie do standardów WCAG

Usługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS

Usługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS Czytaj więcejUsługa dostępu do narzędzia informatycznego przeznaczonego do obsługi procesu ubiegania się o środki grantowe z EFS