Opracowanie wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 401/WZ/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-12-08 23:59:00

INFORMACJA
Zamawiający informuje, że zamyka ww. zapytanie ofertowe bez podania przyczyny (załącznik).
—————————————————————————————————————-Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na opracowaniu wstępnej wersji zestawów materiałów do profili ogólnych, wraz z narzędziami i instrukcjami ich wykorzystania w procesie oceny funkcjonalnej uczniów w wieku 7-19 r.ż., w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Podpisaną ofertę należy złożyć w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na adres: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl, w terminie do dnia 8 grudnia 2021 r. do godziny 23:59.

Załączniki: