Przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do pracowników organów nadzoru pedagogicznego

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: Poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 36/WZ/2022
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: Poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2022-02-10 12:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na
przygotowanie i przeprowadzenie dziewięciu szkoleń adresowanych do
pracowników organów nadzoru pedagogicznego na temat: Mediacje jako
efektywne narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Zapytanie
ofertowe.

Podpisaną ofertę na właściwym Formularzu ofertowym w formie skanu, należy
przesłać w terminie do 10 lutego 2022 r. do godziny 12:00 na adres:
barbara.sikora@ore.edu.pl

Więcej informacji w załącznikach: