Bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych

Status przetargu: Poniżej 130 000 zł – postępowania w toku
Szacunkowa wartość: poniżej 130 000 zł
Numer sprawy: 366/wz/2021
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert: 2021-12-03 15:00:00

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: bezgotówkowy zakup produktów paliwowych, usług i produktów pozapaliwowych.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wzoru umowy podpisanego przez osoby upoważnione do złożenia oferty. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym należy przesłać w formie skanu pod adres e-mail: jacek.jaskiewicz@ore.edu.pl

Termin składania ofert: do 3 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1