Przeprowadzenie szkoleń on-line oraz wsparcie w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów przeprowadzenia szkoleń on-line oraz przeprowadzenia wsparcia w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” (dalej jako PDS), w zakresie przygotowania pracowników przedszkoli i szkół do prowadzenia oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów w procedurze konsultacji szkolnych. Zamawiający planuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zdalnego łącznie dla grupy 20 trenerów. Planuje się zatrudnienie 1 lub 2 osób do wykonania niżej opisanych zadań (dalej jako Wykonawca).

Czytaj więcejPrzeprowadzenie szkoleń on-line oraz wsparcie w formie zdalnego doradztwa dla trenerów projektów wyłonionych w konkursie „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Czytaj więcejSzacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na urządzenia wielofunkcyjne z opcją skanera w ilości 2 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Czytaj więcejSzacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zestawy do prowadzenia wideokonferencji w ilości 3 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk

Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Czytaj więcejSzacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na komputery przenośne w ilości 11 sztuk

Kompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia:

  • Kompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

Czytaj więcejKompleksowe opracowanie graficzne 18 pakietów materiałów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia: korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

Czytaj więcejKorekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty