To jest post archiwalny z dnia: 13 stycznia 2021, 09:53,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

Korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia: korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty

W ramach realizacji w trybie nadzwyczajnym projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), zwany dalej Zamawiającym, planuje następujący przedmiot zamówienia: korekta, redakcja językowa i techniczna materiałów i pakietów szkoleniowo-doradczych dla kadr systemu oświaty.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie w terminie do 14 stycznia 2021 r. do godz. 09.00 na adres mailowy: pdnibp@ore.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów według załączonego formularza.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach: