To jest post archiwalny z dnia: 18 lutego 2021, 11:04,
zobacz aktualną wersję tego wpisu

WA-ZUZP.2611.47.2020 Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

Status przetargu: Powyżej 130 000 zł – postępowania aktualne
Szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
Numer sprawy: WA-ZUZP.2611.47.2020
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tryb zamówienia: usługa społeczna 138o
Termin składania ofert: 2021-01-25 09:00:00

WA-ZUZP.2611.47.2020 Kompleksowe opracowanie wkładów merytorycznych do szkolenia e-learningowego dla kadr systemu oświaty Wspieranie szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej

30.12.2020 – Ogłoszenie o zamówieniu

30.12.2020 – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

30.12.2020 – Załącznik nr 1 do SOPZ – Opis działań w projekcie

30.12.2020 – Załącznik nr 2 do SOPZ – Ramowy program szkolenia kadr

30.12.2020 – Załącznik nr 3 do SOPZ – Szczegółowe wytyczne do części 1-18

30.12.2020 – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór umowy

30.12.2020 – Załączniki nr 3-8 do Ogłoszenia – wersja edytowalna

30.12.2020 – Załącznik nr 9 do Ogłoszenia – Standardy wydawnicze ORE

30.12.2020 – Załącznik nr 10 do Ogłoszenia – WCAG

07.01.2021 – Wyjaśnienie nr 1 i zmiana treści Ogłoszenia

07.01.2021 – Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana

07.01.2021 – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia po zmianie – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

07.01.2021 – Załączniki nr 7.1-7.18 do Ogłoszenia po zmianie – wersja edytowalna

14.01.2021 – Informacja z przesunięcia terminu składania ofert

20.01.2021 – Informacja z przesunięcia terminu składania ofert

25.01.2021 – Informacja z otwarcia ofert

17.02.2021 – Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2, 6, 11-16, 18

17.02.2020 – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1, 3, 4, 5, 9, 17

18.02.2021 – Informacja o nieudzieleniu zamówienia dot. części 2, części 6, części 11-16, części 18