Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych wykonanych w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz dystrybucja do szkół

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”.

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: joanna.rozanska@ore.edu.pl w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r., do godz. 9.00 wpisując w temacie wiadomości: „Usługa druku, oprawy i dystrybucji podręczników w systemie Braille’a i w druku powiększonym”.

Więcej informacji w załącznikach: