Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w formie wykładów organizowanych w ramach projektu

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-05-11 16:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 199/WZ/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest beneficjentem pozakonkursowym realizującym projekt: pn.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich, w ramach którego zaplanowano realizację usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć w formie wykładów.


W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do składania ofert do dnia 11.05.2018 r. do godziny 16.00:

- w wersji elektronicznej na adres: anna.aleksandra.wesolowska@ore.edu.pl (w celu identyfikacji oferty, w tytule maila prosimy o umieszczenie nazwy usługi : usługa na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w formie wykładów w ramach projektu; "Tworzenie programów nauczania"

lub

- w wersji papierowej (tradycyjnej) na adres siedziby ORE, al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa w kopercie z imieniem i nazwiskiem (ewentualnie nazwą podmiotu) oraz adresem Oferenta z dopiskiem:  usługa na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w formie wykładów w ramach projektu; "Tworzenie programów nauczania


Załączniki:

 

 

 

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 24.04.2018 11:43
Publikacja ostatniej zmiany: 17.05.2018 15:59
Dokument oglądany razy: 853