Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy zespołu autorów do przygotowania ankiety do monitorowania wdrażania procesowego wspomagania w szkołach/placówkach

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2018-05-15 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 3/ZJST/2018
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

UNIEWAŻNIONE

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego
w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER

poszukuje zespołu autorów do przygotowania ankiety do monitorowania wdrażania procesowego wspomagania w szkołach/placówkach.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz zgłoszenia
Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 12.05.2018 10:05
Publikacja ostatniej zmiany: 16.05.2018 15:34
Dokument oglądany razy: 363